Draw

Bij Draw ontvangt iedere speler vijf gesloten kaarten. Iedere speler mag maximaal 3 kaarten weggooien waarna ze hetzelfde aantal kaarten weer terug krijgen. Het is niet verplicht om kaarten te wisselen. De spelers maken een zo hoog mogelijke combinatie met de kaarten.