7 Card Stud

Bij 7 Card Stud ontvangt iedere speler 2 gesloten kaarten en een open kaart. De laagste open kaart begint de biedronde waarbij het niet mogelijk is om je kaarten weg te gooien. Vervolgens krijgt iedere spelen een extra open kaart waarna er weer een biedronde begint met als verschil dat er 2x de limiet geboden mag worden als degene die moet beginnen (nu en alle volgende ronden juist de hoogste kaart (pair is hoger dan geen pair etc)) een paar heeft. Na de nieuwe open kaart wordt deze cyclus nog 2 keer herhaald waarbij je de laatste keer weer gesloten krijgt. Je hebt nu 3 gesloten en 4 open kaarten per speler. De spelers maken nu een zo hoog mogelijke combinatie.